Cibo vloeren: kwalitatieve en hoogstaande producten in vloeren - Vloer - WONEN.nl (2024)

Cibo vloeren: kwalitatieve en hoogstaande producten in vloeren - Vloer - WONEN.nl (1)

Een mooi, nieuw pand met een ruim assortiment aan kwalitatieve en hoogstaande producten in vloeren. Dit is het uithangbord van Cibo vloeren in Breda.

Een heel mooi en groot nieuw pand met een ruim assortiment aan kwalitatieve en hoogstaande producten in vloeren. Dit is het uithangbord van Cibo vloeren in Breda. Een van de producten die zij in de nieuwe showroom presenteren zijn de COREtec® vloeren. Naast de COREtec® Essentials collectie en de Naturals met oa de Visgraat motieven vindt men bij Cibo vloeren in Breda ook de nieuwe COREtec® STONE CERAtouch vloeren.

Cibo vloeren: kwalitatieve en hoogstaande producten in vloeren - Vloer - WONEN.nl (2)

Alle COREtec® vloeren zijn 100% watervast, extreem stabiel, huisdiervriendelijk, geluiddempend, eenvoudig te plaatsen, slijtvast, de installatie kan op elke ondergrond en er is geen acclimatisatie nodig. Ook Ideaal voor vloerverwarming & -koeling. De geïntegreerde kurklaag maakt dat de vloer comfortabel en warm aanvoelt en er is geen extra ondervloer nodig en geen egalisatie van ondergrond nodig, dus naast nieuwbouw ook perfect voor project- en renovatiemarkt.Bovendien is de geïnstalleerde COREtec® vloer dezelfde dag beloopbaar.

“Het meedenken met klanten en ervoor zorgen dat je mee kan helpen met het maken van een juiste keuze vinden we bij Cibo belangrijk” aldus bedrijfsleider Eddie van Beeck van Cibo vloeren in Breda. “Daarbij is het luisteren naar de wens van de klant van groot belang. Als je een schilderij niet mooi vindt kun je die verwijderen maar dat is met een vloer niet zomaar gedaan en daarmee een uiterst belangrijke keuze. Het onderdeel mogen zijn van het uiteindelijke resultaat wat een klant voor ogen heeft is een belangrijke factor in dat hele proces. Een klant uiteindelijk blij maken met de vloer die ze voor ogen hebben gehad geeft een goed gevoel.”

Eddie van Beeck, bedrijfsleider van Cibo vloeren : “We horen vaak van klanten dat ze warm verwelkomd worden met een bak koffie en dat is ook precies wat we graag willen bij Cibo vloeren”

Eddie van Beeck gaat vol enthousiasme verder : “Onze ervaring is dat klanten tegenwoordig veel de nadruk leggen op het gemak met het onderhoud.PVC maar ook laminaat zijn natuurlijk producten die makkelijk te onderhouden zijn en bij een houten vloer is een stukje onderhoud meestal wel aan te raden. De keuze voor vooral PVC maar ook laminaat wordt daarom steeds vaker gemaakt maar dan wel met een natuurlijk uitstraling van een echte houten vloer. Een architect kijkt vaak weer op een heel andere manier naar een bepaald project en komen vaak met speciale voorstellen die uiteindelijk verassend uit kunnen pakken.”

Cibo vloeren: kwalitatieve en hoogstaande producten in vloeren - Vloer - WONEN.nl (3)

Belangrijke producten

“Bij Cibo voeren we 3 type vloeren namelijk hout, PVC en laminaat en alle 3 zijn even belangrijk! Natuurlijk wordt op dit moment vaak de keuze gemaakt om op een begane grond een PVC ofwel houten vloer te gaan plaatsen maar op de boven verdiepingen wordt nog steeds heel vaak voor laminaat gekozen. Dat is ook niet onterecht want ook de ontwikkeling van laminaat staat natuurlijk niet stil en ook om die reden wordt laminaat ook nog steeds regelmatig gekozen om op de begane grond te plaatsen. Alle type vloeren hebben hun voor en nadelen en ook daarom is het belangrijk om goed naar de wens van de klant te luisteren zodat de juiste keuze gemaakt kan worden.”

“De consumenten en vakbeurzen zijn zeker belangrijk omdat het vaak een eerste kennismaking voor een klant kan zijn met een bepaald product/merk. Het is prettig als een klant goed voorbereid de winkel in komt zodat de zoektocht naar de juiste vloer alleen maar makkelijk wordt”.

Onze showroom is groot maar toch overzichtelijk opgezet met grote overzichtelijke ladekasten maar ook op de wanden zijn de vloeren op een goed formaatgepresenteerd.”

Vintage en Visgraat

“De trend die wij in onze winkel waarnemen is de enorme vraag naar visgraat vloeren vaak in combinatie met een industriële look. Ook betonlook vloeren worden vaak gevraagd en deze worden vaak geplaatst in combinatie met zwarte plinten.”

De producten van de toekomst

“Als we kijken naar de toekomst dan verwachten wij dat er voorlopig nog heel veel PVC verkocht zal gaan worden. Het lijkt er sterk op dat de huizenmarkt nog wel even hot zal blijven en er zal ook veel bijgebouwd moeten gaan worden om het grote tekort weg te gaan werken. Voor onze handel alleen maar goede berichten lijkt me.”

Toegevoegde waarde

“Vanaf het prille begin heeft Cibo vloeren zich vooral bezig gehouden met houten vloeren. Deze roken we zelf en ook het oliën van de vloeren doen we op onze eigen oliestraat. Hier zijn we tot op de dag van vandaag trots op en het gebeurd dan ook met grote regelmaat dat we dat proces aan de klant laten zien. Het product laminaat is daar al snel bijgekomen en wat later werd natuurlijk PVC ook een aanvulling aan de door ons aangeboden vloeren. Onze showroom is groot maar toch overzichtelijk opgezet met grote overzichtelijke ladekasten maar ook op de wanden zijn de vloeren op een goed formaat gepresenteerd. We horen vaak van klanten dat ze warm verwelkomd worden met een bak koffie en dat is ook precies wat we graag willen.”

“De trend die wij in onze winkel waarnemen is de enorme vraag naar visgraat vloeren vaak in combinatie met een industriële look. Ook betonlook vloeren worden vaak gevraagd”

“We blijven altijd kijken naar hoe we dingen kunnen verbeteren ofwel aan kunnen passen. Op de hoogte blijven van alle noviteiten is daarbij belangrijk.”

Meer informatie: www.cibovloeren.nlenhttps://coretecfloors.com/nl-nl

Reacties

Cibo vloeren: kwalitatieve en hoogstaande producten in vloeren - Vloer - WONEN.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 6454

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.